Onbewust of bewust, de twee termen “accountant” en “boekhouder” worden vaak nog steeds door elkaar gebruikt. Maar wat is nu het verschil tussen de twee? En waar kun je als ondernemer het beste voor kiezen? Is het verstandig om te kiezen voor een boekhouder, of vraagt de situatie echt om de expertise van een accountant? We leggen het verschil hier uit!

De accountant

De naam “accountant”, zoals bijvoorbeeld accountantskantoor Rikst, is een beschermde titel. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen een AA Accountant (HBO niveau) en een RA Accountant (WO niveau). Bij een accountant kun je er dus op vertrouwen dat hij of zij voldoende kennis in huis heeft.

De werkzaamheden van een accountant zijn het volgende:

  • De bedrijfsadministratie wordt gecontroleerd;
  • De boekhouding wordt ingericht of opgezet;
  • De opgestelde jaarrekeningen worden gecontroleerd;
  • Accountantsverklaringen worden opgesteld.

De accountant neemt meestal op vooraf bepaalde momenten in het jaar contact op. Daarnaast geeft de accountant tussendoor eventueel advies. Doordat de accountant alleen controleert, is de accountant minder betrokken bij je bedrijf dan een boekhouder.

Daarnaast is de accountant verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Mocht er foutief iets uitgevoerd worden, dan kan de schade hiervan verhaald worden op de accountant.

de accountant

De boekhouder

De naam “boekhouder” is niet beschermd. In principe kan iedereen zich een boekhouder noemen, zonder hiervoor gestudeerd te hebben. Belastingadvies Groningen is bijvoorbeeld een boekhouder. Dit betekent niet dat een boekhouder geen expertise in huis heeft, het betekent alleen dat er geen toetsing is om dit op voorhand te kunnen aantonen.

De werkzaamheden van een boekhouder zijn het volgende:

  • Het opstellen van de jaarrekeningen;
  • Het onderhouden van de boekhouding;
  • Opstellen en indienen van belastingaangiftes;
  • Opstellen en versturen van facturen;
  • Salarisadministratie uitvoeren.

Bekhouders zijn vaak nauw betrokken bij bedrijven. Ze zitten namelijk dicht bij de administratie en hebben in de meeste gevallen een deel van de administratie in hun beheer.

De boekhouder is niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hierdoor is het minder eenvoudig om schade te verhalen op de boekhouder.

de boekhouder

Kosten accountant vs. boekhouder

Voor een accountant kun je doorgaans rekenen op een prijs van 70,- à 150,- per uur. Hiernaast wordt er ook onderscheid gemaakt tussen een AA en een RA accountant. Het tarief van een boekhouder ligt daarentegen veel lager. Hier wordt een verschil gemaakt tussen een ZZP boekhouder en boekhouders die werkzaam zijn bij een administratiekantoor. Voor een ZZP boekhouder betaal je over het algemeen minder. De tarieven voor boekhouders liggen over het algemeen tussen de 30,- à 70,- euro per uur.