Letselschade is het rechtsgebied dat betrekking heeft op ongelukken en verwondingen die je lichamelijk of emotioneel letsel toebrengen. Je bent gekwetst, en je gelooft dat de onrechtmatige handelingen van iemand anders letselschade hebben toegebracht. Voordat je een schadeclaim indient, is het de moeite waard om een belangrijke vraag te beantwoorden: wat is letselschade? We leggen het je graag uit.

Letselschade volgens het Nederlands recht

Binnen het Nederlands recht wordt letselschade onderverdeeld in drie verschillende soorten. Dit zijn persoonlijk letsel, materiële schade en immateriële schade. Letsel kan worden veroorzaakt omdat een andere partij roekeloos, onzorgvuldig of kwaadwillig heeft gehandeld.

Medische rekeningen kunnen zich opstapelen. Je mist misschien werktijd. Of misschien kun je niet meer van het leven genieten zoals je ooit deed. In dit geval is het mogelijk een schadeclaim in te dienen bij de veroorzaker van het letsel.

Soorten persoonlijk letsel

Letselschadezaken hebben meestal betrekking op drie belangrijke problemen die zich kunnen voordoen na een incident:

  • Daadwerkelijk lichamelijk letsel
  • Pijn
  • Emotioneel leed
Aluminium 6082

Werkelijke lichamelijk letsel is een vrij gemakkelijk te begrijpen begrip. Als iemand gewond raakt bij een auto-ongeluk door een roekeloze bestuurder, zou de gewonde verwachten dat hij of zij schadeloos wordt gesteld. De schadeloosstelling zou de bestaande medische rekeningen dekken, en het zou ook de verwachte toekomstige medische kosten moeten dekken.

Pijn is een wat lastiger kwestie, maar ligt in het verlengde van lichamelijk letsel. Het gaat namelijk om de pijn die je ervaar na een ongeluk. Advocaten hebben de neiging om hun cliënten aan te moedigen om samen te werken met professionals in de geestelijke gezondheidszorg om hun pijn en lijden te documenteren.

Emotioneel leed is een van de moeilijkere verwondingen om na te streven. Emotioneel leed kan worden gezien als onachtzaam of opzettelijk toegebracht.

Wie wordt er aangeklaagd?

De partij die het meest waarschijnlijk wordt aangeklaagd, is degene die wordt geacht een zorgplicht te hebben. Zorgplicht omvat een breed scala aan dagelijkse activiteiten. Alle automobilisten hebben bijvoorbeeld een zorgplicht die vereist dat zij hun voertuigen te allen tijde veilig kunnen bedienen. Supermarkten hebben een zorgplicht om ervoor te zorgen dat klanten niet wordt blootgesteld aan ongelukken zoals uitglijden en vallen.

Het proces

Er bestaat een algemene misvatting dat schadeclaims leiden tot rechtszaken. Dit is ver van de waarheid. In feite wordt ruim 90 procent van alle schadeclaims afgehandeld zonder tussenkomst van de rechter.